31 lipca 2013

Bolesława Schabicka (z d. Stojanowska, tyłem) – żona Aleksandra, matka  Eugenii (później Białeckiej) i Niny (później Rybak), przed I wojną światową.

31 lipca 2013

Ostróg nad Horyniem lata trzydzieste XX w. O lewej Nina Rybak z d. Schabicka,jej syn Jan Igor, Eugenia Białecka z d. Schabicka siostra Niny. Osoba stojąca nieznana

31 lipca 2013

Od lewej u góry: Bolesława Schabicka (z d. Stojanowska), niżej Nina – jej córka (później Rybak), siedzi po prawej Eugenia – jej starsza córka (później Białecka). Zobacz w większej rozdzielczości:

31 lipca 2013

Mieczysław Białecki, mąż Eugenii z d. Schabickiej (siostry Niny), po II wojnie światowej.

31 lipca 2013

Legitymacja Ligi Powietrznej i Przeciwgazowej Mieczysława Białeckiego, 14 kwietnia 1936 r. Zobacz w większej rozdzielczości:

31 lipca 2013

Legitymacja plutonowego Mieczysława Białeckiego z 19. Pułki Ułanów Wołyńskich, Ostróg n. Horyniem, 10 maja 1927 r. Zobacz w większej rozdzielczości: