3 grudnia 2016

Wojciech Rybak, Natalia Baranowska (z domu Rybak), Jan Igor Rybak

3 grudnia 2016

Stanisław Rybak, Zofia z domu Cholewińska, żona Wojciecha Rybaka, Nina Rybak (z domu Schabicka), Natalia Baranowska (z domu Rybak), Jan Igor Rybak, Teresa Rybak, na dole syn Zofii i Wojciecha – Jerzy

3 grudnia 2016

Stanisław Rybak, NN, NN, Jan Igor Rybak, NN, NN, Natalia Baranowska (z domu Rybak), NN, NN

27 lipca 2014

Małgorzata Jędrzejczyk-Baranowska (z d. Rybak), NN, NN, Jan Igor Rybak, syn Stanisława i Niny (z d. Schabicka), NN, NN, Teresa Węgleńska

27 lipca 2014

Tomasz Baranowski, syn Macieja i Natalii, z d. Rybak, córki Stanisława i Niny

27 lipca 2014

Małgorzata Jędrzejczyk-Baranowska, z d. Rybak, córka Jana Igora i Teresy, z d, Wiśniewska, 1968 r.

14 lipca 2014

Nina Rybak, z d. Schabicka (żona Stanisława), z córką Natalią Baranowską, Białobrody, 1946

14 lipca 2014

Małgosia Jędrzejczyk-Baranowska (z d. Rybak), na kolanach swojej mamy Marii Teresy Rybak z d. Wiśniewskiej, po lewej Stefan Rybak syn Jana.