27 lipca 2014

Małgorzata Jędrzejczyk-Baranowska (z d. Rybak), NN, NN, Jan Igor Rybak, syn Stanisława i Niny (z d. Schabicka), NN, NN, Teresa Węgleńska

27 lipca 2014

Małgorzata Jędrzejczyk-Baranowska, z d. Rybak, córka Jana Igora i Teresy, z d, Wiśniewska, 1968 r.

14 lipca 2014

Małgosia Jędrzejczyk-Baranowska (z d. Rybak), na kolanach swojej mamy Marii Teresy Rybak z d. Wiśniewskiej, po lewej Stefan Rybak syn Jana.

14 lipca 2014

Od lewej Stefan Rybak syn Jana, Teresa Rybak (z d. Wiśniewska), na kolanach Małgorzata Jędrzejczyk-Baranowska (z d. Rybak) córka Teresy i Jana Igora Rybaka, Wojciech Rybak syn Aleksandra, Jolanta córka Stefana.